PISTLAR


30

12 2006

Fjölskylduborgin Reykjavík?

Borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson gagnrýndi í fréttum Stöðvar 2 á fimmtudag nýjan meirihluta borgarstjórnar og sagði vísitölutengdar hækkanir leikskólagjalda vera ,,stefna tekin frá fjölskylduvænni borg?. Borgarfulltrúi líttu þér nær og kynntu þér þróun fjölskylduvænu borgarinnar í tölulegu samhengi. Þegar tölurnar eru rýndar koma upp í hugann fjölmargar spurningar til Dags B. Eggertssonar um fjölskyldustefnu þá sem hann leiddi meðal annara síðustu 12 ár.

7,4% fækkun leikskólabarna frá 1997

Það leikur enginn vafi á að flestir Reykvíkingar telji að borgin eigi að vera fyrsta flokks og til fyrirmyndar fyrir fjölskyldur með ung börn. Tölur um íbúaþróun gefa þó skýrar vísbendingar um að svo sé ekki. Tölur Hagstofu Íslands sýna að börnum á leikskólaaldri hefur fjölgað í Kópavogi um 26%, í Hafnarfirði um 15% og í Garðabæ um 15% frá 1997 til 1. desember 2006. Á sama tíma fækkaði sama aldurshópi í Reykjavík um 7,4%. Á þessu sama tímabili hefur Íslendingum fjölgað um 12% og aðfluttum börnum á leikskólaaldri til höfuðborgarsvæðisins fjölgað um ríflega 20% á tímabilinu. Framtíðarspár sem ganga út frá núgildandi aðalskipulagi fyrrverandi meirihluta gera ráð fyrir áframhaldandi fækkun barna í borginni og núverandi spá gerir ráð fyrir að frá 2005 til 2030 muni börnum á leikskólaaldri fækka um ríflega 8% en að eldri íbúum muni fjölga um ríflega 20%. Þessar tölur eru sláandi og ég tel mikilvægt að borgarbúar átti sig á og ræði þessa grundvallarbreytingu sem hefur átt sér stað í Reykjavík.

Hvar skal skjóta rótum?

Þessar tölur eru staðfesting á mikilvægi þeirra aðgerða sem nýr meirihluti í Reykjavík stendur fyrir með áherslu sinni á málefni fjölskyldunnar. Stofnun leikskólaráðs, gerð menntastefnu borgarinnar í fyrsta sinn, stofnun starfshóps um gerð fyrstu fjölskyldustefnu borgarinnar, lækkun leikskólagjalda, fegrun umhverfisins, efling dagforeldrakerfisins, aukið lóðaframboð og frístundakort fyrir börn eru allt upphafið að öflugri sókn til að sýna fjölskyldum hvað borgin býður upp á. Þessu til viðbótar er aðalskipulag í endurskoðun hjá skipulagsráði en skipulag er ein mikilvægasta stefnumörkunin í þessu samhengi. Afar mikilvægt er að í þeirri vinnu sé hlutföllum um fjölda sérbýla og fjölbýla verði breytt frá því sem verið hefur þannig að meira framboð verði af sérbýlum og stærri íbúðum sem fjölskyldur velja fremur þegar börnum fjölgar. Að auki verður í aðalskipulagi að gera ráð fyrir leikskólum og útivistarsvæðum fyrir yngstu börnin, en í núgildandi skipulagi er það ekki gert.

Börnin aftur í borgina

Í öllum ákvörðunum borgarinnar verður að huga að aðstæðum yngstu borgarbúanna og hugsa hlutina út frá þeirra þörfum. Barnafjölskyldur hafa nefnilega val. Þær geta á einfaldan hátt kynnt sér þjónustu fjölmargra sveitarfélaga í kringum borgina, skoðað valkosti og stærð húsnæðis, hreinlæti, öryggi og umhverfi, útivistarsvæði, samgöngur til og frá og síðast en ekki síst áherslur og kraft skólastarfs í sveitarfélaginu. Þessi samanburður hefur því miður leitt til fækkunar barnafólks í Reykjavík síðustu 10 árin. Reykjavík á að vera fyrsta val barnafjölskyldna og það er markmið nýs meirihluta í borgarstjórn að gerða það með því að veita ungum börnum og fjölskyldum þeirra örugga og fjölbreytta þjónustu þar sem áherslan er á val, gæði og lausnir.

Lesa meira

30

12 2006

Greiðslur auknar til dagforeldra

Framlög til dagforeldra aukast um 32% 1. janúar 2007.

Þann 1. janúar 2007 eykst framlag Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar með börnum hjá dagforeldrum um 32%. Markmiðið með því að auka framlag til dagforeldra er fyrst og fremst að lækka kostnað foreldra sem nýta sér þjónustu dagforeldra en einnig að tryggja grundvöll fyrir þjónustunni, þ.e. að þjónusta dagforeldra verði áfram til staðar í borginni.

Borgarstjórn samþykkti breytingartillögu leikskólaráðs á fjárhagsáætlun 19. desember sl. þar sem óskað var eftir verulegri hækkun framlaga borgarinnar með börnum sem njóta þjónustu dagforeldra í borginni. Nýleg könnun Félagsvísindastofnunar HÍ sem gerð var fyrir Menntasvið sýndi að yfir 90% foreldra sem nýta sér þjónustu dagforeldra eru mjög ánægðir með þjónustuna. Dagforeldrar eru mjög mikilvægur liður í þjónustu við foreldra strax eftir að fæðingarorlofi lýkur. Þrátt fyrir þetta hefur dagforeldrakerfið á undanförnum árum fengið lítinn stuðning borgaryfirvalda. Lítill stuðningur við þetta mikilvæga kerfi undanfarin ár hefur til dæmis leitt af sér 37% fækkun dagforeldra frá árinu 2000.

Miðað er við að þessi aukning framlags til dagforeldra kosti Reykjavíkurborg 85 milljónir á ári. Áhrif þessara breytinga felur í sér að barn hjóna sem er í 8 tíma vistun hjá dagforeldri fær niðurgreiðslu frá Reykjavíkurborg um kr. 31.880 á mánuði en fékk áður kr. 21.600. Niðurgreiðslan hækkar því hjá hjónum og foreldrum í sambúð um kr.10.280 eða um ríflega 110.000 kr. ár ári. Barn einstæðs foreldris og foreldrum sem báðir stunda nám og er í 8 tíma vistun hjá dagforeldri fær niðurgreiðslu frá Reykjavíkurborg um kr. 49.440 á mánuði en fékk áður kr. 33.520. Niðurgreiðslan hækkar því hjá einstæðum foreldrum og foreldrum sem báðir stunda nám um kr. 15.920 eða um 175.000 kr. á ári.

Lesa meira