PISTLAR


27

05 2010

Ánægð börn – ánægðir foreldrar

Foreldrar lítilla barna vita að örugg vistun fyrir börn þeirra er forsenda fyrir því að fjölskyldulífið gangi eðlilega fyrir sig. Þá staðreynd höfum við sjálfstæðismenn í borgarstjórn Reykjavíkur haft að leiðarljósi, enda hafa valkostir fyrir foreldra barna á leikskólaaldri í dagvistarmálum í Reykjavík aldrei verið fleiri. Um 6800 börn eru í leikskólum borgarinnar auk þess sem um 800 börn þiggja þjónustu dagforeldra og 700 þjónustutryggingu. Reykjavíkurborg hefur ávallt haft mikinn metnað í leikskólamálum en útgjöld til leikskólamála samkvæmt fjárhagsáætlun 2010 eru um 7% hærri að raungildi en á árinu 2006.

 

Við sem störfum að leikskólamálum í Reykjavík leggjum metnað okkar í að hlúa að börnum og sjá til þess að þau búi við öruggt og örvandi umhverfi sem styður og eflir hæfileika þeirra á alla lund. Við vitum líka að ánægð börn eiga ánægða foreldra. Ánægja foreldra með leikskóla Reykjavíkur hefur aukist en samkvæmt nýlegri könnun eru 95% foreldra ánægð með leikskóla borgarinnar. Á síðustu árum hefur fagmenntuðu starfsfólki fjölgað þrátt fyrir miklar sveiflur í starfsmannahaldi leikskóla, þrír nýir leikskólar hafa verið teknir í notkun, ný sérkennslustefna búin til og gerðir nýir samningar við nítján sjálfstætt starfandi leikskóla. Hvatningarverðlaun leikskóla voru sett á laggirnar og ungbarnaleikskólum fjölgað. Nú eru leikskólagjöld almennt niðurgreidd um 90% af sjóðum borgarinnar en leikskólagjöld lækkuðu um 25% á kjörtímabilinu og námsgjald fellt niður fyrir systkini. Í maí var svo tekin ákvörðun um fjölgun leikskólarýma í borgarreknum og sjálfstætt starfandi leikskólum til að tryggja að öllum börnum , sem verða tveggja ára á þessu ári, standi leikskólavistun til boða í haust. Þá hefja 1400 börn leikskólagöngu sína í Reykjavík en aldrei hafa fleiri leikskólabörn fengið þjónustu í borginni en nú.

 

Ekkert af ofangreindu er sjálfgefið og hefur krafist óeigingjarnar vinnu embættismanna, starfsmanna leikskóla og borgarfulltrúa. Staða leikskólamála í Reykjavík er frábær og eru nú starfræktir um hundrað afar metnaðarfullir og faglegir skólar. Staðan er síður en svo sjálfsögð og framundan eru tímar þar sem nauðsynlegt verður að halda vel á spöðunum til að þjónusta við yngstu börnin skerðist ekki. Það er mikilvægt að leggjast á árarnar fyrir börnin og foreldra þeirra og tryggja uppbyggingu skóla og annarra þjónustuúrræða með fagmennsku og öryggi að leiðarljósi. 

Greinin birtist í Morgunblaðinu 27. maí.

Lesa meira

07

05 2010

Grínlaust

Það er ekki sjálfgefið að rekstur Reykjavíkurborgar skili afgangi. Öll árin 2002 til 2006, á sama tíma og mikill uppgangur var í þjóðfélaginu, var borgin rekin með halla. Á árinu 2007 snerist þetta við og hefur borgin verið rekin með afgangi síðustu 3 árin. Þetta er mjög góður árangur, ekki síst í ljósi þeirra hremminga sem hafa gengið yfir efnahagskerfi landsmanna síðustu 2 árin.

Rekstrarafgangur á árinu 2009 upp á rúma 3 milljarða er eftirtektarverður árangur fyrir margra hluta sakir. Hvorki skattar né gjaldskrár fyrir grunnþjónustu voru hækkaðar á árinu. Útsvarshlutfall í borginni er lægra en lögbundið hámark segir til um. Gengisþróun var óhagstæðari og verðlag var hærra en áætlun gerði ráð fyrir. Líklegri niðurstaða fyrir árið 2009 hefði sjálfsagt verið sú að eftir hækkun skatta, hækkun gjaldskráa, og eftir hækkun útsvarshlutfalls í hæstu leyfilegu mörk hefði rekstur borgarinnar samt komið út í mínus. Þessu spáði m.a. Samfylkingin. Ekkert af þessu gerðist.

Niðurstöðuna má þakka nýjum vinnubrögðum við fjármálastjórn Reykjavíkurborgar. Gott samráð meiri- og minnihluta var um vinnu við fjárhagsáætlun í borgarstjórn. Þunginn í aðgerðaráætlun okkar var að standa vörð um grunnþjónustuna, störfin og gjaldskrár. Við þetta allt hefur verið staðið. Starfsmenn borgarinnar komu með um 300 tillögur um sparnað sem voru nýttar á árinu. Niðurstaðan er afgangur upp á rúma 3 milljarða.

Staða borgarsjóðs og dótturfyrirtækja er allt annað en auðveld. Skuldir Orkuveitu Reykjavíkur vega þar þyngst en fjárfestingar síðustu ára hafa enn ekki skilað þeim tekjum sem þarf til að staða félagsins sé viðunandi.

Grundvallaratriði í því að viðhalda þáttum eins og lánshæfismati er að rekstur borgarinnar sé í lagi. Hallarekstur ofan á erfiða skuldastöðu er nefnilega óskemmtileg blanda eins og Grikkland og fleiri ríki fá að kenna á um þessar mundir.

Það eru því mjög ánægjulegar fréttir að borgarsjóður sé rekinn með afgangi. Annars konar niðurstaða væri ekkert annað en dauðans alvara. Grín og glens við stjórn borgarinnar væri mikið ábyrgðarleysi. Hallarekstur eins og stundaður var á árum áður væri mikið ábyrgðarleysi.

Greinin birtist í Fréttablaðinu 7. maí 2010.

Lesa meira